Kreditupplysningsföretag – lista kreditupplysning företag i Sverige

Kreditupplysningsföretag

Lista kreditupplysningsföretag – alla kreditupplysningsbolag i Sverige

Lista kreditupplysningsföretag i Sverige? På senare tid har vi märkt att fler och fler söker listor med kreditupplysningsföretag av flera anledningar. I de flesta fallen så handlar det om att man blivit utsatt för identitetskapning och vill snabbt komma i kontakt med rikstäckande kreditupplysningsbolag för att dels spärra sitt personnummer och dels se ifall det skett några förfrågningar hos kreditupplysningsföretagen. I dessa fall behöver man komma i kontakt med kreditupplysningsföretag privatperson. De företag som har alla privatpersoner över 15 år i sina register. Så ifall du spärra personnummer kreditupplysningsföretag så är dessa du ska ta kontakt med först.

Kreditupplysningsföretag behöver Datainspektionens tillstånd för att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Allalån.se har skapat en lista med alla kreditupplysningsföretag med tillstånd för kreditupplysningsverksamhet i Sverige för att underlätta för de som vill komma i kontakt med de stora, största och vanligaste kreditupplysningsföretagen i Sverige.

Största kreditupplysningsföretagen

Vilka är de största kreditupplysningsföretagen i Sverige? De flesta känner till de tre största kreditupplysningsföretagen i Sverige. De största kreditupplysningsföretagen är bland annat Upplysningscentralen, Bisnode Kredit och CreditSafe. De tre största kreditupplysningsföretagen är även de kreditupplysningsbolag man vanligtvis stöter på i samband med smslån, snabblån, blancolån och banklån när man vill låna pengar på nätet.

Kreditupplysningsföretag lista - största kreditupplysning företag i Sverige

Kreditupplysningsbolag lista – stora och vanligaste kreditupplysningsföretagen i Sverige

Vilka är stora och vanligaste kreditupplysningsföretagen i Sverige? Utöver de tre största kreditupplysningsföretagen UC, Bisnode och CreditSafe så finns det fler stora kreditupplysningsföretag som även är de vanligaste kreditupplysningsföretagen.

Nedan går vi igenom stora och de vanligaste kreditupplysningsföretagen i Sverige. Dessa kreditupplysningsbolag är några av de större och vanligastekreditupplysningsmarknaden i Sverige.

Stora och vanligaste kreditupplysningsföretagen i Sverige

Här är vår lista med vanligaste, stora och största rikstäckande kreditupplysningsföretagen i samband med lån. Dessa är vad många kallar för kreditupplysningsföretag privatperson. Deras register omfattar alla över 15 år. Ska du spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretag så bör du börja med dessa bolag.

Kreditupplysningsföretag Org nr Säte Diarie nr
Bisnode Dun & Bradstreet Sverige AB 556022-4692 Solna 3139-1995
Bisnode Kredit AB 556485-5582 Solna 302-1999
CreditSafe i Sverige AB 556514-4408 Göteborg 5161-1997
Decidas Info AB 556721-3714 Göteborg 123-2007
Sergel Kredittjänster AB 556264-8310 Stockholm 2372-2000
Syna AB 556049-7314 Malmö 2391-1999
UC AB 556137-5113 Stockholm 1090-1997

Kreditupplysningsföretag UC

När man talar om kreditupplysningsföretag uc så syftar man i första hand på Upplysningscentralen. Då det är mer fråga om att man vill låna pengar utan uc och söker efter smslån, snabblån och lån utan uc.

Kreditupplysningsföretag UCKreditupplysningsföretag CreditsafeKreditupplysningsföretag Bisnode

Sveriges kreditupplysningsföretag lista – övriga bolag med tillstånd för kreditupplysning

Kreditupplysningsföretag Org nr Säte Diarie nr
Atradius filial Sverige 516402-6113 Stockholm 371-2010
Biluthyrarna Sverige 802015-0333 Stockholm 4020-1997
Colligent kreditupplysnings AB (hette tidigare Collector Finans & Law AB) 556527-5418 Göteborg 2962-1998
DoubleCheck AB 556753-4978 Danderyd 989-2009
Euler Hermes Sverige filial 516407-6233 Stockholm 18-2012
Krafman AB 556274-9894 Domsten 968-2016
Neufeld Robert med firma Neufeld's Creditinformation Hägersten 157-2004
PayEx Finance AB 556174-3914 Visby 2471-1996
Safenode AB 556623-9355 Stockholm 1278-2016
Trejo information AB 556777-0705 Stockholm 00594-2009
Yellow-Belly Decision Systems AB 556912-4885 Stockholm 1782-2013

Vad är kreditupplysningsföretag?

Vad är kreditupplysningsföretag? Kreditupplysning företag förser kreditgivare med information om dig som söker krediter eller ett lån. Det gör lånegivare genom att de tar en kreditupplysning. Det är en fyllig och korrekt information som hjälper kreditgivaren att bedöma riskerna för framtida betalningsförsummelser och kreditförluster. Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden samt om företags ekonomiska förhållanden. Alla personer över 15 år finns registrerade hos de största kreditupplysningsföretagen.

För att bedriva kreditupplysningsverksamhet krävs tillstånd från Datainspektionen. Det två olika typer av kreditupplysningsföretag. Det vanligaste är rikstäckande kreditupplysningsbolag.

Rikstäckande kreditupplysningsföretag

Dessa är rikstäckande kreditupplysningsföretag med rikstäckande personnummer. Detta innebär att kreditupplysningsföretaget har samtliga svenskar som är över 15 år i sitt register – oavsett om man har betalningsanmärkningar eller inte.

Kreditupplysningsföretag Org nr Säte Diarie nr
Bisnode Dun & Bradstreet Sverige AB 556022-4692 Solna 3139-1995
Bisnode Kredit AB 556485-5582 Solna 302-1999
CreditSafe i Sverige AB 556514-4408 Göteborg 5161-1997
Decidas Info AB 556721-3714 Göteborg 123-2007
Sergel Kredittjänster AB 556264-8310 Stockholm 2372-2000
Syna AB 556049-7314 Malmö 2391-1999
UC AB 556137-5113 Stockholm 1090-1997

 

Kreditupplysningslagen (KuL)

Kreditupplysningslagen (KuL) är den lag som reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet i Sverige. För att bedriva kreditupplysningsverksamhet i Sverige krävs tillstånd från Datainspektionen. Här är några av de grundläggande reglerna vid kreditupplysningsverksamhet som regleras av kreditupplysningslagen.

Tillstånd för kreditupplysning

Kreditupplysningsföretag eller den som bedriver kreditupplysning måste i likhet inkassobolag ha ett s.k tillstånd för kreditupplysning. För att bedriva kreditupplysningsverksamhet behövs normalt Datainspektionens tillstånd. Här hittar du alla bolag som har kreditupplysningstillstånd utfärdat av Datainspektionen.

 

Legitimt behov för ta en kreditupplysning

Enligt 9 § Kul gäller:

“Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.”

Det innebär att det alltid måste finnas ett legitimt skäl vid kreditupplysning på fysiska personer (privatperson, enskilda firmor, HB och KB) som inte är näringsidkare (tar sikte på juridiska personer såsom aktiebolag).

Omfrågandekopia eller kreditupplysningskopia

Enligt 11 § Kul gäller:

“När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om
1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten,
2. ändamålen med behandlingen,
3. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,
4. möjligheten att få rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne, och
5. vem som har begärt upplysningen.”

En omfrågandekopia måste skickas. Kreditupplysningsföretagen är skyldiga att skicka en kopia till den som blivit omfrågad när det handlar om en kreditupplysning på en privatperson, enskild firma samt handels- och kommanditbolag lämnas ut.

Rättelse måste skickas när felaktiga uppgifter upptäcks

Enligt 12 § Kul gäller:

Finns det anledning att misstänka att en uppgift som behandlas i kreditupplysningsverksamhet eller som har lämnats i en kreditupplysning under den senaste tolvmånadersperioden är oriktig eller missvisande, eller att den annars har behandlats i strid med denna lag, ska den som bedriver verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att utreda förhållandet.

Visar det sig att uppgiften är oriktig eller missvisande, eller att den annars har behandlats i strid med lagen, ska den, om den förekommer i register, rättas, kompletteras eller uteslutas ur registret.

 Om en oriktig eller missvisande uppgift har tagits in i en kreditupplysning som lämnats ut, ska rättelse eller komplettering så snart det kan ske tillställas var och en som under den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgiften. “

Rättelse skickas till de som tagit del av felaktiga uppgifter senaste året.

Gallring av omfrågandeuppifter, betalningsanmärkningar, skuldsanering m.m.

Enligt 8 § Kul gäller:

“En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgiften inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering, gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. Om uppgiften rör en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran framställdes.

En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den dag då inledandebeslutet meddelades eller, om uppgiften gäller F-skuldsanering, senast tre år efter den dagen. Om en betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgiften gallras senast den dag då planen löper ut.”

Omfrågeuppgifter gallras senast ett år från det att kreditupplysningen begärdes. Gamla uppgifter om betalningsanmärkningar och skuldsanering måste gallras bort efter tre respektive fem år.

Kreditupplysningsföretag lagar och regler

Här hittar du den fullständig lagstiftning som reglerar kreditupplysningsföretagen i Sverige. Hos Datainspektionen hittar du även de bolag som har tillstånd för kreditupplysning och inspektionens regler för kreditupplysning.

Lista kreditupplysningsbolag med tillstånd för kreditupplysning i Sverige

På den här sidan hittar du alla kreditupplysningsföretag i Sverige och innehavare av tillstånd för kreditupplysning som har utfärdats av Datainspektionen.

Vilka uppgifter finns i kreditupplysningsföretagens kreditupplysningsregister?

De största kreditupplysningsföretagen har dataregister med uppgifter om alla personer över 15 år i Sverige och om alla företag i landet. Man blir automatiskt registrerad och har ingen rätt att bli struken ur registren. Kreditupplysningsföretagen hämtar huvudsakligen uppgifter från myndigheter.

Vart hämtas uppgifterna ifrån?

Kreditupplysningsföretagen hämtar in följande uppgifter om privatpersoner som de registrerar i sina register:

Identitetsuppgifter: namn, personnummer och adress. Hämtas från SPAR (Statens personadressregister).
Inkomst och innehav av fastighet: hämtas från Skatteverkets skatteregister och fastighetstaxeringsregister.
Betalningsanmärkningar: utslag i mål om betalningsföreläggande, restförda skatter och avgifter eller misslyckade utmätningsförsök. Hämtas från Kronofogdemyndigheten.

En kreditupplysning om en privatperson får normalt bara innehålla uppgifter om betalningsförsummelser som har

  • fastställts av domstol eller annan myndighet,
  • lett till beslut om inledande av skuldsanering,
  • lett till inställda betalningar eller
  • lett till ansökan om konkurs eller ackord
Rating: 2.2/5. From 6 votes.
Please wait...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.