Amorteringsfritt lån

Amorteringsfria lån

Så funkar ett amorteringsfritt lån

Vad är amorteringsfritt lån? Ett amorteringsfritt lån är en term som inte används lika frekvent som för ett antal år sedan. Numera är det mindre vanligt att man hör denna term då man pratar om banklån eller privatlån. Främst på grund av att det inte så vanligt att bankerna använder sig av denna amorteringsplan vid amortering av dessa lån.

Amorteringsfria lån förekommer fortfarande och man hittar dessa oftare hos långivare som erbjuder kreditkort, mindre blancolån, snabblån och SMSlån. Då använder man begrepp såsom betalningsfri månad och betalningsfria månader istället för amorteringsfria lån.

Ett lån utan amortering innebär helt enkelt att en inte betalar någon amortering, en betalar inte av på sin skuld, under en viss tidsperiod och en viss summa varje gång, som det är vanligt att en gör. Istället betalar en hela beloppet samtidigt, i slutet av låneperioden då skulden skall betalas tillbaka.

Amorteringsfria lån

Vad är ränte och amorteringsfritt lån? Amorteringsfria lån innebär alltså att en inte behöver amortera någonting under delar eller hela under kredittiden. Vid amorteringsfria lån så ska hela lånesumman inklusive ränta betalas tillbaka vid förfallodatumet. Om lånet endast varit amorteringsfritt under delar av låneperioden så förlängs löptiden med den perioden som varit amorteringsfritt.

Ett amorteringsfritt lån är inte samma samma sak som ett räntefritt lån. Ränta utgår på det flesta av lånen oavsett om det är amorteringsfria eller inte. En kan välja på att betala en fast eller rörlig ränta, som innebär att en antingen betalar en viss fast summa eller betalar räntan där den ligger för tillfället, och en kan ibland behöva betala mindre och ibland mer på räntan.

De få gånger man stöter på ett räntefritt lån är i samband med SMS lån, men även det är felaktigt då man istället för ränta betalar en hög avgift till kreditgivaren.

Amorteringsfritt bolån

Kan man få amorteringsfria bolån? Tidigare var amorteringsfria bolån standard mer eller mindre. Väldigt få amorterade på sina bostadslån utan de flesta nöjde sig med att betala ränta. Numera amorterar de flesta på sina bolån, vilket beror på en lag med krav på amortering som tar sikte på nya lån.

Sverige införde de nya amorteringsreglerna på bolån den 1 juni 2016. Amorteringskravet innebär att alla bolån som tecknas efter detta datum ska amorteras. Det går alltså inte längre att ta amorteringsfria bolån. Flertalet banker har anpassat sig och kräver generellt även amortering på gamla bolån. Du kan läsa mer om Amorteringskrav på nya bolån hos FI.

Amorteringsfritt lån

Betalningsfria månader

Nischbankerna har börjat marknadsföra blancolån med s.k betalningsfria månader. I korthet så innebär att man året kan få upp till 3 betalningsfria månader där man inte behöver amortera på sitt lån.

Ifall man följer återbetalningsplanen så kan man välja en betalningsfri månad. En betalningsfri månad kan givetvis vara smidigt ifall man får det lite svårt under någon månad. Då är det bra att kunna förskjuta förfallotiden eller förlänga lånets återbetalningstid .

För- och nackdelar med amorteringsfria lån

Amorteringsfritt lån betyder att en inte behöver betala av på sitt lån, utan att en betalar hela lånet på en gång, då lånet väl skall betalas tillbaka. Det finns såklart både för och nackdelar med denna metod, och det gäller att veta hur ens egna situation ser ut.

Fördelar med amorteringsfritt lån

  • Ett lån fritt från amortering innebär större ekonomiska möjligheter, då en inte behöver betala en viss summa för amortering varje månad.

Nackdelar med amorteringsfritt lån: 

  • Kostnaden för det amorteringsfria lånet blir högre, då lånebeloppet aldrig minskar.
  • Det finns en risk att en inte kan betala tillbaka sitt lån.