Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppen

Förbehållsbelopp 2020

För många fungerar det att ta lån, man har koll på pengarna och kan ta lån med måtta. Men för vissa kan det lätt spåra ut. När man har många och dyra skulder kan man tillslut hamna i en situation där man behöva en utmätning. Det innebär att man har så mycket skulder som man inte kan betala tillbaka att man har hamnat hos Kronofogden och de beslutar sig för att utmäta ens lön. Det innebär att de tar en del av ens lön för att betala ens skulder, och man blir kvar med ett förbehållsbelopp, även kallat existensminimum.

Vad är förbehållsbelopp? Ett förbehållsbelopp är ett annat ord för existensminimum, som innebär att man lever på den minsta summa pengar som anses duglig i Sverige. Förbehållsbeloppet skall täcka alla nödvändiga kostnader som man kan tänkas behöva för att leva ett humant liv. Resten av pengarna går åt till att betala av de skulder som man sitter inne på.

I Sverige har alla människor rätt till ett förbehållsbelopp som minimum att leva på. Har man hamnat hos Kronofogden kan de genomföra en skuldindrivning för att få tillbaka sina pengar, men man har rätt till att leva på minst existensminimumet. Också de personer som genomgår en skuldsanering får leva på existensminimum under fem år, för att betala tillbaka sina skulder. Är man fast i skulder men man inte har hamnat så djupt än, kan man istället ta ett skuldsaneringslån. Det kan få hjälp att få genom låneförmedlare såsom Lendo, Zmarta, AXO Finans eller Freedom Finance.

Vad ingår i förbehållsbeloppet 2020

Förbehållsbelopp räkna ut? Vad är det som förbehållsbelopp vad ingår? När man talar om förbehållsbelopp, eller existensminimum, kan det vara väldigt svårt att veta vad det är man talar om. Vad är det som ingår i detta belopp egentligen? Hur stor del av sin lön får man lov att behålla och hur stor del är det som går till ens skulder? Detta är såklart individuellt, beroende på hur stora skulder man har och hur mycket man tjänar.

Förbehållsbeloppet består av två olika belopp och skiftar varje år, då det är riksdagen som bestämmer hur högt belopp det skall bestå av. Dels är det boendekostnaden, som avgörs av hur mycket man har i hyra i en hyresrätt. Därtill betalas även värme. Då det gäller villa och bostadsrätt prövas fallen individuellt. Därtill tillkommer ett normalbelopp, som skall täcka alla andra kostnader. Förbehållsbelopp 2020, 2019 och 2018, alltså normalbeloppet, ligger på:

Förbehållsbelopp 2019

 • 4 923 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 133 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 2 612 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 007 kronor för barn 7 år eller äldre

Förbehållsbelopp 2018

 • 4 814 kronor för en ensamstående vuxen
 • 7 952 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 2 554 kronor för barn till och med 6 år
 • 2 940 kronor för barn 7 år eller äldre

Vad inkluderas i normalbeloppet? För pengarna ovan är det alla andra kostnader som skall täckas. Den dagliga maten, kläder, hygienartiklar, telefon, hushållsel, diverse försäkringar och andra mindre utgifter skall alla täckas av pengarna man får. Ibland kan det komma oförutsedda utgifter, som kan göra det extra tungt för ekonomin. Dessa kan man söka tillägg för. Dessa tillägg täcker bland annat:

 • Medicin och läkarbesök
 • Resor till och från arbetet
 • Barnomsorg
 • Viss specialkost
 • Glasögon
 • Tandläkare

De flesta av dessa tillägg kräver dock att man visar någon form av intyg som kan stärka det faktum att man behöver den specifika hjälp som eftersöks och som kräver extra utgifter.

Förbehållsbelopp före eller efter skatt?

Förbehållsbelopp före eller efter skatt? Får man behålla beloppet före eller efter skatt. Beloppet som du som arbetstagare får behålla är efter skatt. Arbetsgivaren ska betala ut beloppet till dig. Det ska dras av före skatt och skickas till dig. Resten av din lön före skatt ska gå till att betala skatter och till Kronofogden.

Förbehållsbelopp kronofogden

Det är Kronofogden som sköter förbehållsbeloppen och allt som hör därtill. Förbehållsbelopp uträkning är den första punkten i ledet, där Kronofogden beslutar sig för att utmäta ens lön för att få in pengar. Det innebär att de tar pengar varje månad. Förbehållsbelopp vid utmätning av lön är det man blir kvar med. Kronofogden är de som kommer att bistå en i betalande av skulder och som överser att allt går som det skall.

Förbehållsbelopp före eller efter skatt? Många frågar sig hur det fungerar med skattebetalande på ens existensminimum. Det fungerar så att arbetsgivaren först drar av pengarna för skatten, därefter får man sitt existensminimum och de pengar som blir över skickas in till Kronofogden.

Förbehållsbelopp pensionär

Då det kommer till samhällets äldre invånare finns det även där dem som sitter inne på skulder som de måste betala tillbaka till Kronofogden. Förbehållsbelopp pensionär finns det en del av. Förbehållsbelopp äldreomsorg tar hänsyn till de belopp som de äldre har att röra sig med, detsamma då det gäller förbehållsbelopp hemtjänst. Man kan få hjälp med minskade avgifter om det är så att avgifterna överstiger vad man förmår att betala.