SKEF

SKEF – Branschföreningen för snabblåneföretagen i Sverige

SKEF är en förkortning av Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening som är den enda branschföreningen för finansbolag som erbjuder snabblån i Sverige.

Initiativet till branschföreningen togs av de marknadsledande långivarna och grundades 2013. Syftet var att bilda ett organ för att säkerställa att konsumenter som ansöker om snabblån ska erbjudas sunda villkor från seriösa snabblåneföretag.

För att säkerställa en sund kreditgivning ställer branschföreningen SKEF krav på sina medlemmar som i dagsläget består av 8 finansbolag som täcker den största delen av konsumentkreditmarknaden när det gäller små och korta lån.

Följande krav måste uppfyllas av SKEF´s medlemmar

Granskningsperiod

För att bli medlem i SKEF krävs att man ansöker om medlemskap. Därefter följer en prövotid på 6 månader för att branschföreningen ska kunna granska och säkerställa att snabblåneföretaget uppfyller samtliga krav som föreningen ställer. Långivaren måste följa de etiska riktlinjerna och de övriga kraven nitiskt för att bli godkänd som medlem.

Kapitalkrav

Samtliga medlemmar måste uppfylla ett visst kapitalkrav för att få vara medlemmar. Detta krav utesluter små aktörer som inte kan säkerställa en sund kreditgivning och hög service till dig som låntagare. Samtliga föreningsmedlemmar måste bedriva en stabil verksamhet.

Registrering hos Finansinspektionen

Snabblåneföretaget måste vara registrerat hos Finansinspektionen. En ny lag gör det även tvingande att långivaren numera även är under tillsyn av Finansinspektionen.

Personlig integritet

Långivaren måste respektera låntagarens personliga integritet och ha tydliga arbetsmetoder som säkerställer detta för att skydda alla konsumenter. Medlemsföretagen måste säkerställa att de följer riktlinjer, bestämmelser och samtliga lagar som berörda myndigheter ställer.

Kreditprövning

Samtliga föreningsmedlemmar ska arbeta löpande med att minimera kreditrisker och bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. En kreditprövning måste, enligt lag, genomföras varje gång en låntagare ansöker om ett snabblån.

Dessa är några av kraven som branschföreningen SKEF ställer gentemot sina medlemmar för att kunna erbjuda låntagare bättre säkerhet och sund kreditgivning.

Håll utkik efter följande ikoner

Förutom ovanstående krav finns det en hel del andra åtaganden som kreditgivaren behöver uppfylla. Det kan handla om att vara tydlig och korrekt i marknadsföringen och följa Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter, se till att identifiera låntagare och genomföra en korrekt kreditprövning. Som konsument och låntagare kan man med andra ord känna sig trygg i att vända sig till långivare som är medlem i Svenska Konsumentkreditföretagen, SKEF. Håll därför utkik efter föreningens logotyp eller trygghetssigill som ser ut såhär:

SKEFSKEF

Några av medlemsföretagen i SKEF

Precis som i de flesta branscherna finns det tyvärr oseriösa smslåneaktörer även inom snabblånebranschen och tyvärr är det inte alltid lätt för konsumenter att skilja oseriösa aktörer från de seriösa. Ett flertal av de seriösa lånegivarna har sedan många år tillbaka, tillsammans med andra seriösa kreditgivare, inrättat förebyggande riktlinjer för att skapa en sundare kreditgivning och en trygghet gentemot konsumenter. Detta har bl.a. genomförts genom inrättande av noggranna integritetspolicyn och proaktiva initiativ som ”Låna ansvarsfullt”.

Som konsument är man alltid i trygga händer när man vänder sig till en långivare som är medlem i Svenska Konsumentkreditföretagen, SKEF. Här är medlemmarna som följer:

Ferratum

Folkia

Frogtail

Meddelandelån

Risicum

Credigo

Easycredit

Pengos

NanoKredit

NanoFlex kredit

Mobillån

Säker Finans

Snabbfinans