Bindningstid

Bindningstid

Bindningstid

Vad betyder bindningstid? När man skriver på kontrakt av något slag, är det mycket möjligt att det finns en bindningstid på kontraktet. Det är mycket vanligt då det handlar om telefon-, TV– och live streamingabonnemang, och innefattar den tid som man ingår ett avtal med ett företag om deras tjänst. Det är även vanligt förekommande vid olika hyreskontrakt och även vid lån som ska återbetalas inom en viss tid.

Vad är bindningstid?

Så vad är bindningstid? Det är den tidsrymd som en person binder upp sig till en tjänst, sammanbundet av ett avtal. Det är allra vanligast att man binder upp sig för 12 månader eller 24 månader då det gäller privatpersoner. Då pratar man om en bindningstid 12 månader eller 24 månader. Det klassiska exemplet är ett mobilabonnemang som oftast löper på 12-36 månaders månaders bindningstid.

Ingen bindningstid

När det gäller bindningstider så sker betalning oftast månadsvis, men det finns även möjlighet att gå tillväga på andra sätt. Ingår man ett avtal så ska man alltid se till att kolla vad det är för bindningstid som gäller. Finns ingen bindningstid så är det avtal som gäller tills vidare. Det innebär att dessa avtal löper på tills någon part säger upp avtalen. Ett bra exempel på detta är abonnemang utan bindningstid. Det kan vara ett mobilabonnemang som har en viss bindningstid och när denna tid har löpt ut så har man ingen bindningstid kvar. I detta fall löper abonnemanget på tills du säger upp det eller binder upp dig igen på en viss tid. Det går naturligtvis att teckna abonnemang utan bindningstid ifall man bara vill testa en tjänst utan att låsa sig fast i ett par år.

Bindningstid på engelska

Hur säger man bindningstid på engelska? Det kan vara bra att veta hur man uttrycker sig gällande tid man binder upp sig för ett avtal, även på andra språk. På engelska heter bindningstid ”curing period” eller ”curing time”.

Viktigt att kolla bindningstid

Det är viktigt att kolla upp bindningstiden innan man skriver på ett avtal med ett företag eller en operatör. De gäller att kolla upp tiden man binder upp sig på så man vet hur länge man förbinder sig till något. Man kanske har glömt bort hur lång bindningstid man har och man vill veta exakt när abonnemanget går ut. Det kan vara bra så att man till exempel kan se till att säga upp avtalet i tid, om man är intresserad av det.

Det kan vara oerhört svårt att bryta sig ut ur ett avtal som gäller under viss tid, och i många fall är det dessutom ganska dyrt att bryta av avtalen i förtid. I de flesta fallen så tvingas man betala för den återstående kontraktstiden. Det är viktigt att man har koll på själva tiden som man blir bunden under innan man ingår i avtalet.

Kolla bindningstid Telia är bara en av flertalet operatörer där man kan ha behov av att kolla upp bindningstiden. Hos de allra flesta operatörer kan man se hur mycket tid man har bundit upp sig för och hur mycket tid man har kvar genom att gå in på deras hemsida och logga in. Väl där brukar informationen finnas under ”mina sidor” som är en funktion som är väldigt vanlig.

Kan man även byta mobil under bindningstid? När det kommer till att byta mobil under pågående abonnemangsavtal finns det ett par alternativ. Tre har en tjänst som heter 3Byt Upp, där man med 3Fastpris 60GB i 24 månader har möjlighet att byta telefon en gång under sin avtalstid. Detta gäller på utvalda mobiler. Tele2 hade tidigare ett liknande erbjudande som kallades Tele2 Byt. Många abonnemang erbjuder dock inte möjligheten att byta mobil under pågående avtalstid. De erbjuder endast möjligheten om man har mindre än tre månader kvar på avtalet och vill förnya sitt avtal med ett nytt, och på så sätt få en ny telefon.

Bindningstid och uppsägningstid

Hur hör uppsägningstid och bindningstid ihop? Jo, bindningstiden är den tid som man har ett avtal gällande en tjänst. Det avser en viss tidsperiod under vilken man har ingått en överenskommelse med ett företag om en tjänst, och man måste stå fast vid det. Under denna tid är man bunden till tjänsten.

Det finns något som heter uppsägningstid, och som innefattar den tiden man har på sig att säga upp någonting. Har man bindningstid på tjänsten ifråga betyder det att avtalet bryts efter att bindningstiden går ut. Är det så att man därtill har en avtalad uppsägningstid kan det betyda att man måste vara noga med att säga upp avtalet minst en till tre månader innan bindningstiden går ut. Man är skyldig att betala under hela bindningstiden.

En uppsägning går enkelt att genomföra via e-mail, fax, brev eller telefon. Man måste bara se bara till att vara noga med att formulera vad det är man är ute efter, i detta fallet att säga upp ett avtal. Det ligger på operatören i fråga oavsett om beskedet blir försenat, förvanskas eller inte kommer fram. Det brukar man kalla att operatören bär risken för meddelandet.

Bindningstider

Bindningstid bolån

En bindningstidstid kan även appliceras på lån som oftast ska amorteras tillbaka under en given tid, vare sig det handlar om ett blancolån eller ett snabblån i form av ett sms lån. I dessa fall talar om mer om amorteringstid snarare än bindningstid, men effekten av de båda är densamma mer eller mindre.

När det gäller bolån så talar man om att binda boräntan. När man binder ett bostadslån så binder man räntan till en fast ränta. Det handlar enbart om räntan och inte om tiden för återbetalning av bolånet. När det gäller bolån så är dessa i många fall amorteringsfria lån där man inte amorterar något alls. Då ingen amortering sker av lånen så saknar dessa i praktiken en bindningstid. Bostadslånen löper på så länge man betalar sin ränta. Du kan läsa mer om detta hos Konsumenternas.

Abonnemang utan bindningstid

När det kommer till telefoner är det många personer som väljer att ha ett abonnemang. Det är för många smidigt och lätt. Men man kanske vill ha flexibiliteten att kunna byta och ha ett abonnemang utan att behöva binda upp sig för en viss tid. Då finns det många alternativ att välja på.

Tele2 bindningstid har de sedan ett tag tillbaka slopat helt. Tele2 använder sig inte av bindningstider alls utan man kan enkelt säga upp abonnemanget då det passar. För bindningstid Telia finns det ett antal olika alternativ att välja mellan. Halebop bindningstid har även de en form av abonnemang som inte kräver bindningstid. Detsamma gäller för bindningstid tre, de har abonnemang som inte kräver att man binder upp sig för en speciell tid.

Bredband utan bindningstid

Det finns en hel del bredband ute på marknaden som inte erbjuder några bindningstider. Det betyder att man inte skriver upp sig på att stanna hos operatören en viss tid, utan man har möjlighet att lämna när man själv vill det. Internet utan bindningstid är ingenting märkligt att be om nu för tiden, utan många operatörer har möjlighet att erbjuda ett bredband som man kan säga upp när man vill.

Kan man skaffa sig ADSL utan bindningstid? Det finns möjligheter att skaffa sig ADSL, bredband via telefonjacket, utan att behöva skriva upp sig på någon bestämd tid man binder sig till avtalet. Flertalet operatörer erbjuder detta, exempelvis Telia och Affinity Telecom.

Det finns många alternativ på mobilt bredband utan bindningstid och man behöver inte vara orolig för att man skall stå där utan val. När man skall välja ett mobilt bredband kan det vara bra att tänka på vad det är man prioriterar, så som kostnad, snabbhet och så vidare.

Här kan det vara viktigt att tänka på att det fortfarande kan finnas uppsägningstid på avtalet. Det vill säga att man måste säga upp avtalet upp till tre månader innan man vill avsluta avtalet. Det kan skifta från operatör till operatör, men det säkraste är att kolla upp detta innan.