Effektiv ränta

Effektiva räntan

Vad är effektiv ränta?

Vad menas med effektiv ränta? När man ska låna pengar och vill ta ett lån så ska man alltid ta hänsyn till avgifter och ränta. Ska man ta ett lån från en långivare bör man alltid ha ett öga på räntan, vilket är kostnaden för att få ta lånet.

Vad räntan på lånet landar på påverkas av olika faktorer. Det är framförallt lånesumma, längd på lånet och din kreditvärdighet. Räntan ska återspegla den risk långivaren tar genom att låna ut pengarna till dig.

Om du låna pengar till låg ränta så måste du göra en jämförelse av lån. Precis såsom med allt annat du köper vare sig det handlar om en tjänst eller en vara. I enstaka fall kan man låna pengar utan ränta i form av sms lån som är räntefria lån. Se alltid till att läsa villkoren noggrant. I många fall så brukar det tillkomma avgifter så det är inte alltid fråga om gratis lån.

Vad menas med effektiv ränta?

En enkel förklaring på vad den effektiv räntan betyder är att den utgör summan av ränta och alla avgifter omvandlat till en årlig räntesats. När man vill låna pengar och ta ett lån vare sig det handlar om sms lån eller banklån så tillkommer en hel drös av avgifter. Utöver ränta så tillkommer i många fall en uppläggningsavgift, administrationsavgifter i form av aviserings- och faktureringsavgifter m.m.

Många ser inte dessa som en kostnad för att få låna pengarna, men dessa kostnader har oftast tillkommit för att man ska kunna hålla den nominella räntan på en låg nivå. Den nominell ränta är den grundläggande räntan som tillkommer på ens lån årligen, och den inkluderar inga kostnader. Man kan säga att det är den ”rena” räntan.

För att kunna jämföra lån så behöver man veta den totala kostnaden är ett för lån. Annars kan man inte göra en vettig jämförelse mellan lånen. Vet man vad lånets samtliga kostnader är så kan man ganska lätt jämföra lån mellan olika kreditgivare.

I den effektiva räntan ingår den nominella räntan, uppläggningsavgifter, aviavgifter, ansökningsavgifter, handläggningsavgifter med mera. Räntan påverkas också av hur ofta man betalar tillbaka på sitt lån och hur mycket man betalar tillbaka varje gång.

Effektiv ränta - vad är effektiv räntaEffektiv ränta smslån

Med den effektiva räntan, som räknar med alla kostnader, blir det lättare att jämföra de olika lånen. Det spelar dock ingen roll huruvida det rör sig om effektiv ränta för bolån och blancolån, eller om det är ett sms lån som man ska ta. Många klankar på smslånen då man anser att de tar ut höga effektiva räntor. Det som gör att det blir stora tal vid snabblån är att själva beräkningen sker till en årsränta. Därutöver så slår ränta på ränta effekten in som tillsammans med en hög dröjsmålsränta lyfter det hela till andra nivåer efter en tag.

De flesta smslån löper på kort tid vilket i normalfallet är 15-90 dagar. Det att en effektiv ränta beräkning blir extremt hög i många av fallen. Sms lån kan vara svåra att räkna ut med effektiv ränta, då beräkningen grundar sig på en årlig basis.

Beräkna effektiv ränta

Hur ska man beräkna effektiv ränta? Det kan vara mycket bra att veta hur man räknar ut den effektiva räntan. Det är dock en matematisk formel som är extremt krånglig, och som man måste vara ett riktigt mattesnille för att lyckas lösa. Det är en krånglig uträkning som man avråds att ge sig på själv, då det är många faktorer som spelar in. Många sidor erbjuder effektiv ränta kalkylator som man kan räkna på.

Räkna ut effektiv ränta

I många fall behöver man inte ens räkna ut den effektiva räntan själv. Banker och kreditgivare är enligt Konsumentkreditlagen skyldiga att ange hur mycket den effektiva räntan ligger på i låneavtalet. Det är dock inte denna ränta som man ser så ofta, eller som marknadsförs.

Långivare och butiker väljer istället att göra reklam för den nominella räntan, och gömma den effektiva räntan nere bland det finstilta. Den effektiva räntan är till för att underlätta att kunna, på ett neutralt sätt, jämföra olika låneavtal, då alla kostnader är inräknade.

Effektiva räntor

 

Effektiv ränta exempel

Det kan vara svårt att veta sådär på rak arm hur det går till med effektiv ränta räkna ut, och det är någonting som lärs ut på högskolenivå. Men med hjälp av några enklare exempel kan man lättare förstå hur det fungerar. Bara för att summan det rör sig om är lägre behöver inte det betyda att den effektiva räntan blir lägre. Här har du två exempel på effektiv ränta från advisa:

 • Exempel 1: Ett lån på 2 000 kr till 0% nominell ränta med en återbetalningstid på 12 månader och 395 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 111,20 %.
 • Exempel 2: Ett lån på 5000 kr till 0% nominell ränta med en återbetalningstid på 12 månader och 295 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 27,42 %.

Som märker så blir den effektiva ränta väldigt hög på ett litet lån trots att den nominella ränta är 0%. Lägg därtill en ränta på ränta-effekt så drar det hela iväg väldigt snabbt.

Effektiv ränta formel

Beräkningen av effektiv ränta är ofta ganska krånglig, i synnerhet om det handlar om sms lån då det handlar om små belopp som både betalas ut och återbetalas i flera omgångar.

För ett exakt tillvägagångssätt hänvisas till Europaparlamentets direktiv som även återges i Konsumentverkets anvisningar. Så här ser en vanlig ekvation eller en effektiv ränta formel ut enligt direktivet. I korthet så ska nuvärdet av kreditbeloppet vara lika med nuvärdet av samtliga belopp som kredittagaren ska betala i form av ränta och avgifter.

där

 • X = effektiv ränta,
 • m = det tal som motsvarar det sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden,
 • k = det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, dvs. 1 ≤ km,
 • Ck = storleken på kreditutnyttjande nr k,
 • tk = tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande, dvs. t1 = 0,
 • n = det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats i tidsföljden,
 • j = det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden,
 • Dj = storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning,
 • sj = tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning.

Det vänstra delen av ekvationen ger nuvärdet av utbetalningarna. Den högra delen av inbetalningarna till kreditgivaren. X är då den effektiva räntan när den vänstra och högra delen av ekvationen är lika. För att få fram räntan så måste man naturligtvis lösa ekvationen och bryta ut X.

Effektiv ränta sms lån

Effektiv ränta fungerar fint att kolla på då det rör lån till hus eller ett privatlån, men det kan vara svårare att applicera på sms lån. Effektiv ränta går bäst att tillämpa på lån som uttrycks i en årsränta. Därmed är det svårt att applicera räntan på ett lån som löper 1-12 månader, istället för 1-10 år. Det blir svårräknat när en årsränta Ska räknas ut på 1-3 månader och därmed blir den högre.

Det gäller att se till att man väljer ett så billigt alternativ som möjligt när man Ska ta sms lån, och ser till att betala av lånet inom den angivna tidsperioden. Annars kan det, med hjälp av den effektiva räntan, bli en dyr affär och komma att kosta en mycket mer än man hade räknat med.