https://www.vivus.se/

Vivus inkasso avbetalning – avbetalningsplan hos Vivus?

Vivus inkasso avbetalning – möjligt att få en avbetalningsplan eller inte?

Vivus inkasso avbetalning eller avbetalningsplan hos Vivus? Har du tagit ett smslån utan uc hos Vivus och nu kan du antingen inte betala tillbaka ditt Vivus lån eller så vill du inte betala tillbaka hela lånet och undrar ifall det är möjligt att få avbetalning hos Vivus eller ännu bättre få till avbetalningsplan hos Vivus eller Vivus inkasso? JA, det är möjligt att förlänga Vivus lån och få till en Vivus inkasso avbetalning samt en avbetalningsplan hos Vivus inkasso.

[table caption=”” width=”100%” colwidth=”100%” colalign=”left”]
TILL VIVUS >>
[/table]

Vivus inkasso avbetalningsplan

Har du också tagit ett snabblån i form av ett smslån hos Vivus sms lån utan majoriteten många som sökt sig hit har också tagit smslån utan uc och har samma frågeställningar. De flesta undrar ifall det är möjligt att få till en avbetalningsplan hos Vivus? Några undrar ifall det är möjligt att få till en avbetalningsplan efter att ha förlängt sina Vivus lån med 1 år, dvs är man garanterat att få en avbetalningsplan ifall man förlängt sitt Vivus lån med 1 år? Just förlängning av lån och lån med avbetalning och avbetalningsplaner är knepigt.

Vivus vägrar avbetalningsplan

Några har även försökt att få till en avbetalningsplan hos Vivus, men där Vivus vägrar avbetalningsplan och givetvis så är frågan vad är det som gäller när det gäller Vivus avbetalningsplaner? Är Vivus skyldiga att bevilja en avbetalningsplan? Vem beviljar avbetalningsplanen – Vivus kundtjänst eller Vivus inkasso? Är Vivus skyldiga att bevilja en förlängning av lån? Nytt är även att man inte kallar det för att förlänga lån numera, utan det numera kallas det för ”framskjutande av förfallodatum” istället för ”förlängning av lån”. Dock är effekten oförändrad.

[table caption=”” width=”100%” colwidth=”100%” colalign=”left”]
Läs mer om Vivus lån eller besök www.vivus.se för mer info hos Vivus.
TILL VIVUS SMSLÅN>>
[/table]

Vivus lånevillkor rörande förlängning av lån och avbetalningsplan

Vivus inkasso avbetalningVivus lånevillkor reglerar delvis förlängning av lån och avbetalningsplan. Enligt Vivus lånevillkor gäller följande:

Nya villkor senast kollade 2016-01-20

”5. Framskjutande av förfallodatum
Låntagaren har möjlighet att skjuta fram det ursprungliga låneavtalets förfallodatum genom att betala en förlängningsränta innan den ursprungliga förfallodagen passerat. Låntagaren kan skjuta fram förfallodatumets löptid med 7 eller 14 dagar åt gången. De villkor som gäller för ansökan om lån gäller även vid framskjutande av förfallodatum. Den ränta som utgår för framskjutande av förfallodatum anges i vid var tid gällande Prisbilaga (punkt 20). Om låntagaren skjuter fram förfallodatum enligt ovan beräknas räntan på hela det utestående beloppet, dvs inte på lägst att betala enligt p 7 nedan. Detsamma gäller dröjsmålsränta.

6. Amorteringsplan
Låntagaren och Vivus kan överenskomma om en amorteringsplan för förfallna belopp enligt låneavtalet. Vid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan har Vivus rätt att debitera låntagaren uppläggningsavgift om 170 kr samt aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Under avbetalningsperioden löper dröjsmålsränta enligt punkt 8 nedan. Vivus har rätt att ändra avgifterna om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka eller av förändring i tillämplig lagstiftning, förordning eller myndighets föreskrift.

7. Återbetalning och betalningsplan
Låntagaren kan välja att betala hela lånet på en gång eller att betala detsamma genom månadsvisa betalningar. Betalas inte hela lånet på en gång ska lånet återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 % av lånets kapitalbelopp samt ränta (se Prisbilaga 20). Ränta kapitaliseras.

Senast på förfallodatum ska det lånade – eller om det har kapitaliserats – det kapitaliserade beloppet samt eventuell dröjsmålsränta och avgifter vara Vivus tillhanda. Betalning sker genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som framgår av låneavtal samt faktura.

Vid betalning har Vivus rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallen ränta och obetalda avgifter och sedan låta återstående belopp utgöra amortering av det utlånade beloppet – eller om det har kapitaliserats- det kapitaliserade beloppet.

Låntagaren har rätt att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas.
[table caption=”” width=”100%” colwidth=”100%” colalign=”left”]
TILL VIVUS >>
[/table]

Gamla Vivus villkor

”5. Förlängning av lån.
Låntagaren har en möjlighet att förlänga det ursprungliga Låneavtalet genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen. Låntagaren kan förlänga Låneavtalet i 7, 14 eller 30 dagar. Mer information hittar du på www.vivus.se. De regler som gäller för ansökan om lån gäller även vid förlängning av lån. Den avgift som utgår för förlängning av lånet är i enlighet med vid var tid gällande prislista som finns att hitta på Vivus hemsida eller lämnas av Vivus kundtjänst.

6. Avbetalningsplan.
Låntagaren kan hos Vivus ansöka om att betala tillbaka sitt lån enligt en av Vivus fastställd avbetalningsplan. Uppläggningsavgiften för en avbetalningsplan är 170 kronor samt 50 kronor per avisering . De regler som gäller för ansökan om lån gäller även vid en ansökan om avbetalningsplan. Den ränta som utgår för lån som betalas tillbaka enligt avbetalningsplan är i enlighet med vid var tid gällande prislista som finns att hitta på Vivus hemsida eller lämnas av Vivus kundtjänst.”

Är Vivus skyldiga att bevilja en avbetalningsplan?

Enligt lånevillkoren (se ovan) så har man möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan. Dock är Vivus inte skyldiga att bevilja vare sig bevilja en förlängning av lån eller en avbetalningsplan, utan låntagaren kan ansöka om en förlängning eller avbetalningsplan och sen är det upp till Vivus ifall de vill bevilja en förlängning eller en avbetalningsplan.

Vivus är noggranna med att i båda fallen ange att det är samma regler som gäller vid ansökan om lån, dvs de kan neka dig en avbetalningsplan ifall du inte uppfyller kraven för att ansöka om ett Vivus lån. Därigenom har Vivus gjort det möjligt att neka utan större motivering då sannolikheten är stor att man inte beviljas ett Vivus lån ifall man inte kan eller vill betala tillbaka sitt Vivus lån.

Vivus inkasso beviljar avbetalningsplaner

Viktigt att tänka på när det gäller avbetalningsplaner så är det inte Vivus kundtjänst som beviljar dessa utan det är Vivus inkasso som beviljar avbetalningsplaner. Detta innebär att sannolikheten att få en avbetalningsplan beviljad innan skulden gått till inkasso inte är så stor. Det ligger i själva affärsmodellen där lånet ska gå igenom hela kedjan innan det slutligen beviljas en avbetalningsplan.

Varför gör Vivus på detta sätt?

Vivus vill att låntagarna i första hand ska förlänga sina Vivus lån genom Vivus kundtjänst och sedan ifall de inte klarar av att betala lånen betala tillbaka lånen genom en avbetalningsplan när lånen väl hamnar hos Vivus inkasso.

Vivus vill naturligtvis tjäna mer pengar per låntagare då de flesta förmodligen väljer att förlänga sina lån i ett första skedde och sedan när de inte klarar av att betala tillbaka lånen eller väljer att inte betala tillbaka lånen så hamnar lånen hos Vivus inkasso.

När lånen har hamnat hos Vivus inkasso så har låntagaren en möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan. Uppfyller de förutsättningarna för en avbetalningsplan så kommer Vivus inkasso att bevilja en avbetalningsplan.

Vivus tjänar mer på att förlänga och sedan bevilja en avbetalningsplan

Genom att göra enligt ovan så får Vivus både in förlängningsavgifter (vilket kan vara väldigt mycket ifall man förlängt lånen en längre tid) och en uppläggningsavgift för lånet (170 kr) samt aviseringsavgifter (60 kr per avisering). Det blir väldigt dyrt att förlänga så långt det går och sedan köra allt via en avbetalningsplan. Se till att läsa villkoren väldigt noggrant så att du vet du ger dig in i. Undvik att förläna Vivus lån och undvik avbetalningsplaner. Här kan du läsa mer om lån med förlängning och lån med avbetalning.

[table caption=”” width=”100%” colwidth=”100%” colalign=”left”]
Läs mer om Vivus lån eller besök www.vivus.se för mer info hos Vivus.
TILL VIVUS >>
[/table]

You may also like...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.