”De ökade svårigheterna att få låna i bank har därför inte bara inneburit ett hinder för ett ökat företagande, utan kan också ha bidragit till att möjligheterna till företagande har blivit mindre jämnt fördelade”, skriver rapportförfattaren, ekonomen Anders Bornefalk.

Anders Bornefalk föreslår bland annat en förbättrad företagsobligationsmarknad och mer gynnsamma villkor för personaloptioner.